DZIĘKUJEMY ZA 1,5 %

Szanowni Darczyńcy,

Z głębi serca pragniemy Wam podziękować za Wasze hojne wsparcie w postaci 1,5% przekazanych środków na rzecz naszego stowarzyszenia . Wasza hojność pomaga nam kontynuować naszą misję i wspierać kobiety dotknięte chorobą nowotworową .

Przekazany 1,5% ma realny wpływ na życie wielu kobiet, umożliwiając nam świadczenie wszechstronnej pomocy, wsparcia psychologicznego, a także edukacji dotyczącej profilaktyki i wczesnego wykrywania.

Dzięki Waszej pomocy możemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz poprawy jakości życia chorych oraz promowania świadomości zdrowotnej w społeczeństwie. Jesteśmy głęboko wzruszone i wdzięczne za każdą przekazaną złotówkę , która stanowi cenny wkład w naszą wspólną walkę .

Chcemy, abyście wiedzieli, że Wasze wsparcie nie jest tylko finansowe, ale także duchowe. Razem tworzymy silną społeczność gotową wspierać te, które potrzebują pomocy.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam ciepła, spokoju i radości. Niech te wyjątkowe chwile będą pełne miłości i bliskości z najbliższymi. Niech nadchodzący rok przyniesie Wam wiele sukcesów, zdrowia oraz spełnienia marzeń.

Dziękujemy, że jesteście z nami w tej ważnej misji. Wasza dobroczynność daje nam siłę do dalszego działania.