Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet
z Problemem Onkologicznym "Ewa"

Wycieczka rowerowa z "programem Społecznik"

Już w najbliższym czasie zgodnie z harmonogramem projektu "Program Społecznik"Rowerem - razem po zdrowie i pamięć", nasze stowarzyszenie organizuje wycieczki rowerowe , które odbędą się w dwóch terminach .Pierwsza grupa pojedzie 29 czerwca , w programie trasa rowerowa śladami historii, wspólne ognisko, Każdej z uczestniczek zapewniamy kamizelkę i kask , Zapraszamy do zapisów nasze członkinie w siedzibie stow\arzyszenia ,więcej szczegółów już niebawem .

 

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKIŃ

                                     

                                                                                                                 

                                                                      ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „EWA” na podstawie

 • 24 pkt. 8 Statutu zwołuje Zwyczajne  Sprawozdawcze  Walne  Zebranie  Członków  na  dzień

18 kwietnia 2024 roku:

I termin godz. 17.00 – liczba członków określona w § 16 ust. 3 tj. co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych członków,

II termin godz. 17.15 w tym samym dniu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

Walne Zebranie Członków odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Pocztowej 15/18 w Goleniowie z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Ustalenie prawomocności obrad.
 • Wybór sekretarza zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji mandatowej i Komisji uchwał i wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w spawie zatwierdzeni sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawdzania Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia i przyjęciu tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
 • Zakończenie walnego zebrania członków.

Goleniów dnia 04.04.2024

DZIĘKUJEMY ZA 1,5 %

Szanowni Darczyńcy,

Z głębi serca pragniemy Wam podziękować za Wasze hojne wsparcie w postaci 1,5% przekazanych środków na rzecz naszego stowarzyszenia . Wasza hojność pomaga nam kontynuować naszą misję i wspierać kobiety dotknięte chorobą nowotworową .

Przekazany 1,5% ma realny wpływ na życie wielu kobiet, umożliwiając nam świadczenie wszechstronnej pomocy, wsparcia psychologicznego, a także edukacji dotyczącej profilaktyki i wczesnego wykrywania.

Dzięki Waszej pomocy możemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz poprawy jakości życia chorych oraz promowania świadomości zdrowotnej w społeczeństwie. Jesteśmy głęboko wzruszone i wdzięczne za każdą przekazaną złotówkę , która stanowi cenny wkład w naszą wspólną walkę .

Chcemy, abyście wiedzieli, że Wasze wsparcie nie jest tylko finansowe, ale także duchowe. Razem tworzymy silną społeczność gotową wspierać te, które potrzebują pomocy.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam ciepła, spokoju i radości. Niech te wyjątkowe chwile będą pełne miłości i bliskości z najbliższymi. Niech nadchodzący rok przyniesie Wam wiele sukcesów, zdrowia oraz spełnienia marzeń.

Dziękujemy, że jesteście z nami w tej ważnej misji. Wasza dobroczynność daje nam siłę do dalszego działania.

Zdrowych i Pogodnych świąt Wielkanocy

Społecznik już przed nami kolejny projekt...

#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARRamazonki-plakat_1.png

Wesołych Świąt

Drogie Członkinie Stowarzyszenia i Przyjaciele,

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy Wam z serca podziękować za Wasze niezastąpione wsparcie i oddanie, które sprawia, że nasza społeczność Amazonek jest niezwykła.

Życzymy Wam radosnych i spokojnych Świąt, pełnych ciepła rodzinnej atmosfery i bliskości z najbliższymi. Niech te chwile przyniosą Wam niezapomniane wspomnienia oraz łaskę spokoju i miłości.

W nadchodzącym Nowym Roku niech spełnią się Wasze marzenia, a każdy dzień będzie napełniony zdrowiem, radością i sukcesami. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą nam nowe możliwości, wyzwania do pokonania i jeszcze więcej okazji do wspólnego działania na rzecz naszej misji.

Dziękujemy za Waszą niezmienną życzliwość i wsparcie. Razem tworzymy silną społeczność gotową wspierać i inspirować.

Niech Święta będą dla Was czasem odpoczynku, refleksji i dzielenia się miłością z bliskimi.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

 • Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.Smacznej święconki w gronie najbliższych osób życzą członkinie i zarząd Stowarzyszenia "Ewa"

Informacje kontaktowe

NIP: 856-16-57-405
REGON: 812061160

Nazwa i nr konta:
BANK PEKAO S.A. I/O W GOLENIOWIE
38 1240 3839 1111 0000 4424 3933

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 513 037 997
e-mail: ewa.amazonki@wp.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony