Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet
z Problemem Onkologicznym "Ewa"

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKIŃ

                                     

                                                                                                                 

                                                                      ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „EWA” na podstawie

 • 24 pkt. 8 Statutu zwołuje Zwyczajne  Sprawozdawcze  Walne  Zebranie  Członków  na  dzień

18 kwietnia 2024 roku:

I termin godz. 17.00 – liczba członków określona w § 16 ust. 3 tj. co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych członków,

II termin godz. 17.15 w tym samym dniu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

Walne Zebranie Członków odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Pocztowej 15/18 w Goleniowie z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Ustalenie prawomocności obrad.
 • Wybór sekretarza zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji mandatowej i Komisji uchwał i wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w spawie zatwierdzeni sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawdzania Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia i przyjęciu tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
 • Zakończenie walnego zebrania członków.

Goleniów dnia 04.04.2024

Zdrowych i Pogodnych świąt Wielkanocy

Społecznik już przed nami kolejny projekt...

#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARRamazonki-plakat_1.png

Wesołych Świąt

Drogie Członkinie Stowarzyszenia i Przyjaciele,

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy Wam z serca podziękować za Wasze niezastąpione wsparcie i oddanie, które sprawia, że nasza społeczność Amazonek jest niezwykła.

Życzymy Wam radosnych i spokojnych Świąt, pełnych ciepła rodzinnej atmosfery i bliskości z najbliższymi. Niech te chwile przyniosą Wam niezapomniane wspomnienia oraz łaskę spokoju i miłości.

W nadchodzącym Nowym Roku niech spełnią się Wasze marzenia, a każdy dzień będzie napełniony zdrowiem, radością i sukcesami. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą nam nowe możliwości, wyzwania do pokonania i jeszcze więcej okazji do wspólnego działania na rzecz naszej misji.

Dziękujemy za Waszą niezmienną życzliwość i wsparcie. Razem tworzymy silną społeczność gotową wspierać i inspirować.

Niech Święta będą dla Was czasem odpoczynku, refleksji i dzielenia się miłością z bliskimi.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

 • Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.Smacznej święconki w gronie najbliższych osób życzą członkinie i zarząd Stowarzyszenia "Ewa"

DZIĘKUJEMY ZA 1,5 %

Szanowni Darczyńcy,

Z głębi serca pragniemy Wam podziękować za Wasze hojne wsparcie w postaci 1,5% przekazanych środków na rzecz naszego stowarzyszenia . Wasza hojność pomaga nam kontynuować naszą misję i wspierać kobiety dotknięte chorobą nowotworową .

Przekazany 1,5% ma realny wpływ na życie wielu kobiet, umożliwiając nam świadczenie wszechstronnej pomocy, wsparcia psychologicznego, a także edukacji dotyczącej profilaktyki i wczesnego wykrywania.

Dzięki Waszej pomocy możemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz poprawy jakości życia chorych oraz promowania świadomości zdrowotnej w społeczeństwie. Jesteśmy głęboko wzruszone i wdzięczne za każdą przekazaną złotówkę , która stanowi cenny wkład w naszą wspólną walkę .

Chcemy, abyście wiedzieli, że Wasze wsparcie nie jest tylko finansowe, ale także duchowe. Razem tworzymy silną społeczność gotową wspierać te, które potrzebują pomocy.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam ciepła, spokoju i radości. Niech te wyjątkowe chwile będą pełne miłości i bliskości z najbliższymi. Niech nadchodzący rok przyniesie Wam wiele sukcesów, zdrowia oraz spełnienia marzeń.

Dziękujemy, że jesteście z nami w tej ważnej misji. Wasza dobroczynność daje nam siłę do dalszego działania.

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „EWA” na podstawie

 • 24 pkt. 8 Statutu zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień

30 marca 2023 roku :

I termin godz. 17.00 – liczba członków określona w § 16 ust. 3 tj. co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych członków,

II termin godz. 17.15 w tym samym dniu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

 

Walne Zebranie Członków odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Pocztowej 15/18 w Goleniowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

5. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

9. Przedstawienie projektu budżetu na 2023 rok.

10. Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.

11. Podjęcie uchwał.

12. Zamknięcie walnego zebrania.

 

.

 

Goleniów dnia 15.03.2023

 

 

Informacje kontaktowe

NIP: 856-16-57-405
REGON: 812061160

Nazwa i nr konta:
BANK PEKAO S.A. I/O W GOLENIOWIE
38 1240 3839 1111 0000 4424 3933

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 513 037 997
e-mail: ewa.amazonki@wp.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony